Datum Uhrzeit bis Veranstaltung Ort
 
01.12.2021  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
02.12.2021  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
03.12.2021  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Hip Hop  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
04.12.2021  08:00  18:00  +Kinderbetreuung Jugendteamer  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  08:00  18:00  +Kinderbetreuung Jugendteamer  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
  08:00  18:00  +Kinderbetreuung Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  08:00  18:00  +Kinderbetreuung Jugendteamer  Küche St. Bernhard 
  08:00  18:00  +Kinderbetreuung Jugendteamer  Pfarrgarten St. Bernhard 
  10:30  14:00  + Weihnachtsaktion der Flüchtlingshilfe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
05.12.2021  08:30  12:30  + Weihnachtsaktion der Flüchtlingshilfe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
06.12.2021  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Workshop Tanzen  Saal St. Bernhard 
  16:30  17:45  Messdiener  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
07.12.2021  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
  19:30  22:00  +Aktive Senioren  Küche St. Bernhard 
  19:30  22:00  +Aktive Senioren  Saal St. Bernhard 
 
08.12.2021  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
09.12.2021  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
10.12.2021  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Hip Hop  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
11.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
12.12.2021  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  14:00  18:30  +EK-Vorbereitung  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
13.12.2021  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Workshop Tanzen  Saal St. Bernhard 
  16:30  17:45  Messdiener  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
14.12.2021  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
15.12.2021  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
16.12.2021  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
17.12.2021  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Hip Hop  Saal St. Bernhard 
  14:00  19:00  +Adventsfeier kfd St. bernhard  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
18.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
19.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
20.12.2021  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  Workshop Tanzen  Saal St. Bernhard 
  16:30  17:45  Messdiener  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
21.12.2021  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
22.12.2021  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
23.12.2021  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  12:30  13:45  Bis-Mittag-Betreuung  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
24.12.2021  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
25.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
26.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
27.12.2021  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  16:30  17:45  Messdiener  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
28.12.2021  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
29.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
30.12.2021  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
31.12.2021  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
01.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
02.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
03.01.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
04.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
05.01.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
06.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
07.01.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
08.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
09.01.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
10.01.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
11.01.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
12.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
13.01.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
14.01.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
15.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
16.01.2022  14:00  16:30  +Familiengruppe EK 2022  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
17.01.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
18.01.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  17:00  +Seniorengemeinschaft  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
19.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
20.01.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
21.01.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  14:00  19:00  +Jahreshauptversammlung kfd St. Bernhard  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
22.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
23.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
24.01.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
25.01.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
26.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
27.01.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
28.01.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
29.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
30.01.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
31.01.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
01.02.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
02.02.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
03.02.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
04.02.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  14:30  17:30  +Jahreshauptversammlung kfd St. Bernhard   Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
05.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
06.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
07.02.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
08.02.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
09.02.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +Elternabend EK  Saal St. Bernhard 
 
10.02.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
11.02.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
12.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
13.02.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
14.02.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
15.02.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
16.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
17.02.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
18.02.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
19.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
20.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
21.02.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
22.02.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
23.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
24.02.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
25.02.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
26.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
27.02.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
28.02.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
01.03.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
02.03.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  11:00  15:30  +Fastensuppenessen kfd St. Bernhard  Saal St. Bernhard 
  11:00  15:30  +Fastensuppenessen kfd St. Bernhard  Küche St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
03.03.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
04.03.2022  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Küche St. Bernhard 
  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Pfarrgarten St. Bernhard 
  06:00  22:00  Weltgebetstag der Frauen  Saal St. Bernhard 
  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
05.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
06.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
07.03.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
08.03.2022  08:00  15:00  +Klasse 2000  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
09.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +Elternabend EK  Saal St. Bernhard 
 
10.03.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
11.03.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
12.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
13.03.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
14.03.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
15.03.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
16.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
17.03.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
18.03.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
19.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
20.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
21.03.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
22.03.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
23.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
24.03.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
25.03.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
26.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
27.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
28.03.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
29.03.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
30.03.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
31.03.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
01.04.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
 
02.04.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
 
03.04.2022  15:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
  15:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
04.04.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
05.04.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
06.04.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
07.04.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
08.04.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
 
09.04.2022  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
  18:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
 
10.04.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  15:00  22:00  +Theatergruppe  Küche St. Bernhard 
  15:00  22:00  +Theatergruppe  Saal St. Bernhard 
  18:00  22:00  Jugendteamer  Gruppenraum 4 (Jugend) 
 
11.04.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
15.04.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
18.04.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
20.04.2022  14:30  18:00  +Osterkaffee kfd St. Bernhard  Saal St. Bernhard 
 
22.04.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
25.04.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
26.04.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
28.04.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
29.04.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
30.04.2022  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Küche St. Bernhard 
  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Pfarrgarten St. Bernhard 
  06:00  22:00  +EK-Vorbereitung  Saal St. Bernhard 
 
02.05.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
03.05.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
04.05.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
  19:30  22:30  +KV-Sitzung  Saal St. Bernhard 
 
05.05.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
06.05.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
08.05.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
09.05.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
10.05.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
12.05.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
13.05.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
16.05.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
17.05.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
19.05.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
20.05.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
21.05.2022  11:00  18:00  +EK-Kinder-Treffen  Saal St. Bernhard 
 
23.05.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
24.05.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
27.05.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
30.05.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
31.05.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
01.06.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
02.06.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
03.06.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
06.06.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
07.06.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
09.06.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
10.06.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
12.06.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
13.06.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
14.06.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
17.06.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
18.06.2022  14:00  20:00  +Abschluss 4a Annetteschule  Küche St. Bernhard 
  14:00  20:00  +Abschluss 4a Annetteschule  Pfarrgarten St. Bernhard 
  14:00  20:00  +Abschluss 4a Annetteschule  Saal St. Bernhard 
 
20.06.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
21.06.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  17:00  21:30  Sommeranfang kfd St. Bernhard  Pfarrgarten St. Bernhard 
  17:00  21:30  Sommeranfang kfd St. Bernhard  Küche St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
23.06.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:45  +Bewegunsgangebot  Saal St. Bernhard 
 
24.06.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
25.06.2022  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Küche St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Pfarrgarten St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Saal St. Bernhard 
 
26.06.2022  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Gruppenraum 4 (Jugend) 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Küche St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Pfarrgarten St. Bernhard 
  06:00  22:00  +Kunstmeile  Saal St. Bernhard 
 
27.06.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
01.07.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
04.07.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
06.07.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
08.07.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
10.07.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
11.07.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
15.07.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
18.07.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
22.07.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
25.07.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
29.07.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
01.08.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
03.08.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
05.08.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
08.08.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
11.08.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
12.08.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
14.08.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
15.08.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
16.08.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
18.08.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
19.08.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
22.08.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
23.08.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
25.08.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
26.08.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
29.08.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
30.08.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
01.09.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
02.09.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
05.09.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
06.09.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
07.09.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
08.09.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
09.09.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
11.09.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
12.09.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
13.09.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
15.09.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
16.09.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
19.09.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
20.09.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
22.09.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
23.09.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
26.09.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
27.09.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
29.09.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
30.09.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
03.10.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
05.10.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
07.10.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
09.10.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
  14:30  18:00  +Kaffeetrinken kfd St. Bernhard  Saal St. Bernhard 
 
10.10.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
14.10.2022  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
17.10.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
18.10.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
20.10.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
21.10.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
24.10.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
25.10.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
27.10.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
28.10.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
31.10.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
02.11.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
03.11.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
04.11.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
07.11.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
08.11.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
10.11.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
11.11.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
13.11.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
14.11.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
15.11.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
17.11.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
18.11.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
21.11.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
22.11.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
24.11.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
25.11.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
28.11.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
29.11.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
01.12.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
02.12.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  + Kinderchorprobe   Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
  15:00  17:30  + Adventsfeier kfd St. Bernhard  Saal St. Bernhard 
 
05.12.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
06.12.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
07.12.2022  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Küche St. Bernhard 
  08:00  12:00  +kfd Frühstück  Saal St. Bernhard 
 
08.12.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard 
 
09.12.2022  08:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  14:00  16:00  +Kinderchorprobe  Saal St. Bernhard 
 
11.12.2022  08:00  12:30  Sonntagscafé  Saal St. Bernhard 
 
12.12.2022  09:00  10:30  Sprachkurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  09:30  11:30  +meditativer Tanz  Saal St. Bernhard 
  17:45  19:30  +Rückengymnastik  Saal St. Bernhard 
  19:00  22:00  +AA-Gruppe  Gruppenraum 3 St. Bernhard 
 
13.12.2022  09:30  10:30  +mamavitalis  Saal St. Bernhard 
  15:30  16:30  +Französisch-Kurs  Gruppenraum 1+2 St. Bernhard 
  16:00  18:00  +Theaterprojekt "Wir sind viele"  Saal St. Bernhard 
  18:00  19:30  +kfd Oriental. Tanz  Saal St. Bernhard 
 
15.12.2022  09:00  12:30  +Beratung/Babyspielstunde  Saal St. Bernhard